Boomstudie

Jopie Huisman, 1948, Penseeltekening, 30×24